PRZYRODA

Miasto położone jest na prawym brzegu Białej Przemszy, pośród malowniczych lasów. Rozległe łąki, rozlewiska i bogata fauna występujące na tym terenie, powinna zadowolić każdego miłośnika natury i pozwolić na nieograniczone obcowanie z przyrodą.

Sławkowskie ciekawostki przyrodnicze:

  • w rejonie Chwaliboskie zlokalizowana jest część chronionego obszaru Parku Krajobrazowego "Orle Gniazda"
  • łąki sławkowskie są jedynym na świecie miejscem, gdzie rosnie okaz mieczyka drobnokwiatowego, uważanego za "prawdopodobnie wymarły",
  • w zbiorniku wodnym Gozica (las w okolicy Ciołkowizny) żyją rzadkie już w Polsce raki szlachetne
  • dolina Białej Przemszy jest ostoją dla ptaków wodno błotnych, szczególnie kaczek, siewek, mew, żurawi, a także drapieżnego błotniaka stawowego.

SSM Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Sławkowie